Інформація про фінансову послугу, що пропонується клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги

Фінансовими послугами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ГРУПА «ЧАЙКА» (далі – Товариство, Фінансова установа)  є послуги щодо надання у тимчасове користування кредитів з метою отримання доходів за надані послуги у відповідності до Внутрішніх правил надання Товариством коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (далі – Правила), розроблених згідно з вимогами чинного законодавства, нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та інших нормативно-правових актів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг, що формують відносини в сфері фінансових послуг.

Потенційний позичальник фізична або юридична особа набуває у Фінансовій установі статусу  позичальника після укладення із Фінансовою установою кредитного договору, типова форма якого затверджується рішенням Загальних зборів учасників Фінансової установи. Кредитний договір укладається в письмовій формі відповідно до вимог чинного законодавства України та Правил після прийняття рішення про надання кредиту.

Згідно затверджених Умов кредитування, потенційні позичальники ознайомлюються з розмірами кредитів, що надаються Фінансовою установою, розмірами та типами відсоткових ставок за користування кредитами, строками надання кредитів, вимогами до забезпечення кредитів, порядком надання кредитів та сплати заборгованості, детальним розписом (переліком) витрат, пов’язаних з оформленням кредитів, вимогами до потенційних позичальників та їх обов’язками, що виникають з умов кредитного договору.

Повернення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами здійснюється позичальником щомісячно до 10-го числа наступного календарного місяця щляхом оплати клієнтом щомісячної суми мінімально необхідного платежу за користуваня кредитом, що складається з суми, нарахованої з метою повернення тіла кредиту та відсотків, нарахованих за користування кредитними коштами.

У випадку неповного або несвоєчасного виконання грошових зобов’язань за кредитним договором, Фінансова установа приймає виконання позичальником зобов’язань за цим договором у наступному порядку: по-перше –  пені та штрафи; по-друге –  прострочені відсотки за кредитним договором; по-третє –  відсотки за користування кредитом; по-четверте –  прострочена сума кредиту, по-п’яте –  сума кредиту.

Пеня нараховується позичальнику від суми мінімально необхідного платежу за кожний день прострочення оплати такого платежу в розмірі, погодженому сторонами в кредитному договорі та похідних договорах.

Штраф нараховується позичальнику у випадку прострочення внесення суми мінімально необхідного платежу на строк, встановлений кредитним договором за прострочення платежу в розмірі, погодженому сторонами в кредитному договорі та похідних договорах.

Правила кредитування

ООО «ФКГ «Чайка» | 2012 г.