Інформація про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

Додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством, надаються на підставі окремих(ої) угод(и), якими(ою) визначаються порядок, умови та вартість їх надання.

Позичальник також сплачує витрати, пов’язані із  укладенням договору іпотеки, який укладається  позичальником у якості забезпечення виконання зобов’язань, зокрема, плата за внесення відомостей до відповідних державних реєстрів, визначених чинним законодавством України на момент укладення договору іпотеки, обов’язкові платежі до бюджету, плата послуг нотаріуса (в т.ч. державного реєстратора). До витрат позичальника, пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання кредиту відносяться послуги реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо, а також витрати, пов’язані із внесенням змін до відомостей відповідних державних реєстрів, визначених чинним законодавством України на момент внесення змін, а також інші витрати, які будуть передбачені чинним законодавством України на момент внесення змін. Детальний розпис сукупної вартості кредиту, в том числі, вичерпний перелік усіх витрат позичальника, пов’язаних з оформленням та обслуговуванням кредиту, та їх розмір подається в додатках до кредитного договору, який є невід’ємною частиною кредитного договору.

Позичальник укладає договори добровільного страхування майна та страхування від нещасних випадків в день реєстрації нотаріусом іпотеки та сплачує послуги страхування згідно тарифів страхової компанії.

ООО «ФКГ «Чайка» | 2012 г.