Інформація про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у поцесі надання фінансової послуги

Механізм захисту прав споживачів встановлюється відповідно до діючого законодавства України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» № 3161-ІV від 01.12.2005, Закону України «Про звернення громадян»             №393/96-ВР від 02.10.1996, Закону України «Про статус народного депутата України»    №2790-XII від 17.11.1992. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судах України, або у порядку, встановленому  чинним законодавством України.

ООО «ФКГ «Чайка» | 2012 г.