Інформація для клієнта до укладання договору

Інформація про фінансову послугу, що пропонується клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги

Інформація про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

Інформація про порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

Інформація про правові  наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Інформація про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у поцесі надання фінансової послуги

Інформація про реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту  прав споживачів

Інформація про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

ООО «ФКГ «Чайка» | 2012 г.