Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою

-       надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Надання кредитів за рахунок власник коштів здійснюється за кредитним договором, за яким фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальнику у розмірі та на умовах, встановлених  кредитним договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Товариство, зареєстроване як фінансова установа, може надавати кредити виключно за рахунок власних коштів.

Відповідно до чинного законодавства, надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів потребує наявності у Фінансової установи ліцензії, отже право надання такої послуги виникає у Товариства з моменту отримання відповідної ліцензії.

Надання фінансового кредиту може бути забезпечено іпотекою, заставою, порукою.

ООО «ФКГ «Чайка» | 2012 г.